Topclass iLearn Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Giờ - phút
  • HĐ 2: Ngày
  • HĐ 3: Tháng
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO THỜI GIAN

Bài 04. Ngày-giờ-phút. Tháng và năm.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 506

Chưa có thông báo nào