Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các số tròn chục trong phạm vi 1000
  • HĐ 2: Các số từ 101 đến 200
  • HĐ 3: Các số từ 111 đến 200
  • HĐ 4: Các số trong phạm vi 1000
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 6. SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 02. Số trong phạm vi 1000 (P1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 447


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Số trong phạm vi 1000.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào