Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Thu thập, phân loại và kiểm đếm
  • HĐ 2: Biểu đồ tranh
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 10. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 01. Thu thập, phân loại và biểu đồ tranh

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 223

Chưa có thông báo nào