Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Thu thập, phân loại và kiểm đếm
  • HĐ 2: Biểu đồ tranh
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 10. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 01. Thu thập, phân loại và biểu đồ tranh

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 298

Chưa có thông báo nào