Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các hàng số. Giá trị của các chữ số theo hàng
  • HĐ 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
  • HĐ 3: Viết số có ba chữ số dạng tổng quát
  • Bài tập
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 6. SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 04. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 289


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập tự luyện để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào