Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các hàng số. Giá trị của các chữ số theo hàng
  • HĐ 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
  • HĐ 3: Viết số có ba chữ số dạng tổng quát
  • Bài tập
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 6. SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 04. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 356


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập tự luyện để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào