Topclass iLearn Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Tách số
  • HĐ 2: Ôn tập phép trừ trong phạm vi 20
  • HĐ 3: Số có hai chữ số trừ đi số có một chữ số (có nhớ)
  • HĐ 4: Số có hai chữ số trừ đi số có hai chữ số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 02. Phép trừ các số trong phạm vi 100 (có nhớ) (P1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 796


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép trừ trong phạm vi 20 có nhớ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào