Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Nhận biết
  • HĐ 2: Một nửa của số chẵn
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 06. Một nửa của số chẵn (P1)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 183

Chưa có thông báo nào