Topclass iLearn Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Ước lượng
  • HĐ 2: Làm tròn số
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 6. SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 07. Ước lượng và làm tròn số.

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 285

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ước lượng và làm tròn số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào