Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Chia thành những phần bằng nhau
  • HĐ 2: Lấy các phần bằng nhau từ tổng thể
  • HĐ 3: Tìm tổng thể từ các phần bằng nhau
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 9. PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA

Bài 09. Những phần bằng nhau.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 185

Chưa có thông báo nào