Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Chia thành những phần bằng nhau
  • HĐ 2: Lấy các phần bằng nhau từ tổng thể
  • HĐ 3: Tìm tổng thể từ các phần bằng nhau
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA

Bài 09. Những phần bằng nhau.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 253

Chưa có thông báo nào