Topclass iLearn Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Các tình huống so sánh hơn kém
  • HĐ 2: Lớn hơn bao nhiêu ? Bé hơn bao nhiêu ? Phần hơn, phần kém
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 20

Bài 07. Lớn hơn, bé hơn. Phần hơn, phần kém (Phần 1)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.002


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Lớn hơn, bé hơn. Phần hơn, phần kém.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào