Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Tính nhẩm 2 số tròn trăm
  • HĐ 2: Phép cộng số tròn trăm với một số
  • HĐ 3: Phép cộng hai số
  • HĐ 4: Giải toán có lời văn
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 01. Phép cộng trong phạm vi 1000 (không nhớ) (P1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 380

Chưa có thông báo nào