Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Tính nhẩm 2 số tròn trăm
  • HĐ 2: Phép cộng số tròn trăm với một số
  • HĐ 3: Phép cộng hai số
  • HĐ 4: Giải toán có lời văn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 7. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 01. Phép cộng trong phạm vi 1000 (không nhớ) (P1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 328

Chưa có thông báo nào