Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Số bị chia - số chia - thương
  • HĐ 2: Các số trong phép tính chia
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA

Bài 06. Số bị chia – số chia – thương

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 315


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Số bị chia - số chia - thương.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào