Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Đặt vấn đề
  • HĐ 2: Tìm số còn thiếu trong phép trừ (tìm số trừ)
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2 + 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 06. Tìm số trừ.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 445


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm số trừ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào