Học giỏi Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • HĐ 1: Ôn tập 10 trừ đi một số
  • HĐ 2: Số tròn chục trừ đi số có một chữ số
  • HĐ 3: Số tròn chục trừ đi số có hai chữ số
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2 + 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 5. PHÉP CỘNG - TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 04. Số tròn chục trừ đi một số.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 255


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Số tròn chục trừ đi một số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào