Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Bài tập a
  • Bài tập b
  • Bài tập c + Bài 2
  • Bài 3
  • Game
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Leisure activities - Getting started

Unit 1: Leisure activities - Getting started

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 7.033

Chưa có thông báo nào