Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện
  • Câu điều kiện loại 1 - VD1
  • Câu điều kiện loại 1 - VD2
  • Câu điều kiện loại 2
  • Câu điều kiện loại 2 - VD3
  • Câu điều kiện loại 2 - VD4
  • Câu điều kiện loại 2 - VD5
  • Trò chơi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Pollution - A closer look 2

Unit 7: Pollution - Grammar

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 148

Chưa có thông báo nào