Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Grammar
  • Câu gián tiếp
  • Exercise 1
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5,6
  • Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Science and technology - Looking back and project

Unit 11: Science and technology - Looking back and project

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 29

Chưa có thông báo nào