Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu về lễ hội
  • Vocabulary
  • Bài đọc
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Festival in Vietnam - Skills 1

Unit 5: Festival in Vietnam - Reading

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 274

Chưa có thông báo nào