Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: Science and technology - Skills 2

Unit 11: Science and technology - Listening

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 29

Các phần nghe của bài giảng tạm thời chưa hoạt động, học sinh có thể vào đây để nghe.


Chưa có thông báo nào