Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Game
  • Grammar: Future continouns: review - Exercise 1
  • I. Formation
  • II. Use - Exercise 2, 3
  • Grammar: Verb + to-infinitve - Exercise 4-6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Communication - A closer look 2

Unit 10: Communication - Grammar

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 35

Chưa có thông báo nào