Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Listen and read - 1
  • Listen and read - 2
  • Listen and read - 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Communication - Getting started

Unit 10: Communication - Getting started

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào