Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm up
  • Grammar
  • Dấu hiệu nhận biết
  • B1
  • B2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: English speaking countries - A closer look 2

Unit 8: English speaking countries - Grammar

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 89

Chưa có thông báo nào