Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Leisure activities - A closer look 1

Unit 1: Leisure activities - Vocabulary

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 4.293

Trong clip Chữa BT + ôn lại phần Vocabulary, từ số 11 là perform chứ không phải perfom.

Chưa có thông báo nào