Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Leisure activities - A closer look 1

Unit 1: Leisure activities - Vocabulary - Extra Exercises

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.384

Lưu ý: cách đọc V-ed trong Exercise 3: do cô ghi bảng hơi mờ nên các em xem trong ảnh này nhé

Chưa có thông báo nào