Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - P1
  • Activity 1 - P2
  • Activity 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: Life in the country - Getting started

Unit 2: Life in the countryside - Getting started

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.714

Chưa có thông báo nào