Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Reading passage 1
    • Part 1
    • Part 2
    • Part 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: Leisure activities - Skills 1

Unit 1: Leisure activities - Reading - Extra Exercises

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.404

Học sinh lưu ý:

Trong clip 4. (Reding passage 2 - Part 1), từ 7:50 đến 8:23, cô giáo có nói nhầm 1 số định nghĩa, các định nghĩa đúng là:
- positive effects: hiệu quả tốt
- admire (v): ngưỡng mộ
- talent (n): tài năng

Chưa có thông báo nào