Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Game
  • Formation & Use
  • Speaking + Writing
  • Pronunciation + Vocabulary
  • Grammar
  • Communication
  • Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Communication - Looking back and project

Unit 10: Communication - Looking back and project

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào