Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Ngữ pháp
  • Bài đọc + Task 1, 2
  • Task 3
  • Grammar + Task 4, 5
  • Task 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: Natural disasters - A closer look 2

Unit 9: Natural disasters - Grammar

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 59

Chưa có thông báo nào