Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu 24 phụ âm
  • Cách đọc đuôi -s và luyện tập
  • Cách đọc đuôi -ed và luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

NGỮ ÂM

Bài 3: 24 phụ âm và cách đọc đuôi -s/-ed

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 64

Chưa có thông báo nào