Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu 24 phụ âm
  • Cách đọc đuôi -s và luyện tập
  • Cách đọc đuôi -ed và luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NGỮ ÂM

Bài 3: 24 phụ âm và cách đọc đuôi -s/-ed

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào