Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lời đề nghị
  • Lời mời
  • Câu xin phép
  • Lời khuyên - Gợi ý
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Bài 8: khuyên, đồng ý – phản đối, xin phép, gợi ý

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào