Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • So sánh bằng
  • So sánh hơn, hơn nhất
  • Một số dạng so sánh đặc biệt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 20: Cấu trúc so sánh

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào