Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • So sánh bằng
  • So sánh hơn, hơn nhất
  • Một số dạng so sánh đặc biệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 20: Cấu trúc so sánh

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào