Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Động từ khuyết thiếu mẫu mưc
  • Động từ bán khuyết thiếu
  • Động từ thường được dùng như động từ khuyết thiếu
  • Modal perfect
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 16: Động từ khuyết thiếu

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 41

Chưa có thông báo nào