Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Động từ khuyết thiếu mẫu mưc
  • Động từ bán khuyết thiếu
  • Động từ thường được dùng như động từ khuyết thiếu
  • Modal perfect
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 16: Động từ khuyết thiếu

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 89

Chưa có thông báo nào