Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, cách thành lập câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi đuôi với các thì
  • Câu hỏi đuôi với động từ khuyết thiếu
  • Các trường hợp đặc biệt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 12: Câu hỏi đuôi

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào