Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, cách thành lập câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi đuôi với các thì
  • Câu hỏi đuôi với động từ khuyết thiếu
  • Các trường hợp đặc biệt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 12: Câu hỏi đuôi

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào