Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Âm tiết là gì?
  • Quy tắc trọng âm với từ 2 âm tiết
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

NGỮ ÂM

Bài 4: Âm tiết và trọng âm

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 39

Chưa có thông báo nào