Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Chào hỏi - tạm biệt
  • Hỏi thông tin
  • Đồng ý - không đồng ý
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Bài 6: Chào hỏi – tạm biệt, hỏi thông tin, lời đề nghị

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào