Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Chào hỏi - tạm biệt
  • Hỏi thông tin
  • Đồng ý - không đồng ý
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CHỨC NĂNG GIAO TIẾP

Bài 6: Chào hỏi – tạm biệt, hỏi thông tin, lời đề nghị

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào