Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới từ chỉ thời gian
  • Giới từ chỉ nơi chốn và cách thức
  • Giới từ chỉ cách thức
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 26: Giới từ (1)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào