Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PRACTICE TEST

Practice test 03

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 12

BẢNG ĐÁP ÁN

1.A

2.C

3.B

4.A

5.A

6.C

7.D

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.C

14.C

15.A

16.B

17.C

18.A

19.B

20.A

21.C

22.A

23.B

24.D

25.B

26.B

27.D

28.B

29.C

30.B

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.C

37.B

38.A

39.B

40.D

41.B

42.B

43.D

44.A

45.B

46.A

47.D

48.D

49.C

50.D

Chưa có thông báo nào