Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí của danh từ
  • Dấu hiệu nhận biết danh từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 21: Danh từ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào