Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Cách dùng mạo từ a/an
  • Luyện tập 1
  • Cách dùng mạo từ The
  • Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 27: Mạo từ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào