Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
  • Các trường hợp động từ chia số nhiều
  • Các trường hợp động từ chia số ít
  • Các trường hợp động từ chia số ít hoặc số nhiều
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 25: Sự hoà hợp của Chủ ngữ và Động từ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào