Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ
  • Các trường hợp động từ chia số nhiều
  • Các trường hợp động từ chia số ít
  • Các trường hợp động từ chia số ít hoặc số nhiều
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 25: Sự hoà hợp của Chủ ngữ và Động từ

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào