Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, Phân loại tính từ
  • Vị trí của tính từ
  • Phân biệt hiện tại phân từ và quá khứ phân từ; Trật tự của tính từ
  • Trạng từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 22: Tính từ - trạng từ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào