Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, Phân loại tính từ
  • Vị trí của tính từ
  • Phân biệt hiện tại phân từ và quá khứ phân từ; Trật tự của tính từ
  • Trạng từ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 22: Tính từ - trạng từ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào