Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Thì hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn
  • Thì quá khứ hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn
  • Vocabulary
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 10: Các thì hoàn thành

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào