Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu điều kiện loại 1-2-3
  • Các cụm từ cần chú ý trong câu điều kiện
  • Điều kiện hỗn hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 15: Câu điều kiện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 19

Chưa có thông báo nào