Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 11
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 19
 • Câu 21
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 32
 • Câu 34
 • Câu 35
 • Câu 46
 • Câu 50
 • The end
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PRACTICE TEST

Practice test 04

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 25

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B

2. B

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. D

9. B

10. C

11. C

12. C

13. A

14. B

15. A

16. C

17. D

18. A

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. D

25. D

26. C

27. A

28. D

29. B

30. A

31. A

32. A

33. C

34. C

35. B

36. D

37. B

38. A

39. B

40. B

41. D

42. C

43. D

44. A

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. D

Chưa có thông báo nào