Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Thì hiện tại
  • Thì quá khứ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 9: Các thì quá khứ và hiện tại

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 47

Chưa có thông báo nào