Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ câu bị động 1
  • Ví dụ câu bị động 2
  • Bị động với các thì
  • Tổng hợp
  • Các trường hợp bị động đặc biệt
  • Ví dụ 3
  • Bị động kép
  • Ví dụ 4
  • Một số bị động khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 14: Câu bị động

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 37

Chưa có thông báo nào