Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ câu bị động 1
  • Ví dụ câu bị động 2
  • Bị động với các thì
  • Tổng hợp
  • Các trường hợp bị động đặc biệt
  • Ví dụ 3
  • Bị động kép
  • Ví dụ 4
  • Một số bị động khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 14: Câu bị động

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào