Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Các bước đọc rà và đọc lướt
  • Bài đọc hiểu 1
  • Bài đọc hiểu 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CÁCH LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

Bài 28: Kỹ năng đọc rà (scanning) và đọc lướt (skimming)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 22

BẢNG ĐÁP ÁN BTTL ONLINE READING

11.A

12.A

13.C

14.B

15.B

16.D

17.B

Chưa có thông báo nào