Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Các bước đọc rà và đọc lướt
  • Bài đọc hiểu 1
  • Bài đọc hiểu 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: CÁCH LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

Bài 28: Kỹ năng đọc rà (scanning) và đọc lướt (skimming)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 12

BẢNG ĐÁP ÁN BTTL ONLINE READING

11.A

12.A

13.C

14.B

15.B

16.D

17.B

Chưa có thông báo nào