Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Warm up
  • Quy tắc chuyển sang câu gián tiếp
  • Các dạng câu gián tiếp
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 13: Câu tường thuật

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 45

Chưa có thông báo nào