Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng của danh động từ và động từ nguyên thể
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 23: Động từ nguyên thể (to V) và danh động từ (V-ing)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào