Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng của danh động từ và động từ nguyên thể
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: TỪ VỰNG

Bài 23: Động từ nguyên thể (to V) và danh động từ (V-ing)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 18

Chưa có thông báo nào