Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • /i/ & /i:/; /æ/ & /e/
  • /ʌ/&/a:/; /ɒ/&/ɒ:/
  • /u/& /u:/; /ɜː/& /ə/
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NGỮ ÂM

Bài 1: 12 nguyên âm đơn

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào