Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

  Mục lục bài giảng
  • Các loại câu hỏi thường gặp (p.1)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: CÁCH LÀM BÀI ĐỌC HIỂU

Bài 29: Các dạng câu hỏi thường gặp (1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 13


BẢNG ĐÁP ÁN BTTL ONLINE READING

11.C

12.A

13.D

14.A

15.D

16.A

17.A

18.C

Chưa có thông báo nào